ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
تجیهزات تست » تست آب / مایعات »سنجش مواد جامد محلول در آب

سنجش مواد جامد محلول در آب
Total Dissolved Solids Meter

اندازه گیری مواد جامد محلول در آب به روشهای گوناگونی میسر است . یکی از روشهای آزمایشگاهی تبخیر آب و اندازه گیری مواد باقی مانده به وسیله ترازوی دقیق است . روش دیگری برای اندازه گیری مواد محول در آب استفاده از خواص رسانائی محلول به کمک الکترودهای و استفاده از رابطه بین مواد جامد و رسانائی محلول است .

    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189