ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
اتوماسیون صنعتی » سیستم هیدرولیکی » چک ولو / شیر یکطرفه هیدرولیک

چک ولو یا شیر یکطرفه هیدرولیک
Hydraulic Check valve

چک ولو به فلوی روغن اجازه میدهد که در یک جهت امکان عبور داشته باشد و از حرکت روغن در جهت مخالف ممانعت میکند .از شیر های یکطرفه چک ولو در خطوط روغنی استفاده میگردد که فلوی برگشتی مشکل ساز باشد . در مدلهای با عملکرد پایلوت امکان جاری شدن فلوی برگشتی یا بسته شدن مسیر به کمک یک منبع خارجی داده میشود .

چک ولو هیدرولیک

در شکل بالا تصور سطح مقطع چک ولو با مکانیزم پاپت و سمیبل چک ولو مشاهده میگردد .در مدلهای اولیه با توجه به سیمبل شیر یکطرفه با مکانیزم ساچمه و گوی که در نشیمنگاه شیر یا سیت آن آببندی میشد برای یکطرفه کردن جریان استفاده میشد که با توجه به امکان ایجاد خلل و فرج و یا داغی دایره شکل در طول زمان در ساچمه و گوی ایجاد میشد به مرور از حالت آببندی خارج میشد و در حال حاضر استفاده از چک ولوهای پاپتی رایجتر شده است .

مکانیزم و سیمبل چک ولو با عملکرد پایلوت در تصویر زیر مشاهده میشود

چک ولو با عملکرد پایلوت
    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189