ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
اتوماسیون صنعتی » سیستم هیدرولیکی » شیرهای هیدرولیک فشار شکن / کاهنده فشار

شیرهای هیدرولیک فشار شکن / کاهنده فشار
Hydraulic Pressure Relief /Reducing Valve

شیرهای کنترل فشار هیدرولیک در تمام سیستمهای هیدرولیک مورد استفاده قرار میگیرد و به به عملکرد سیستم از جهت ایمنی و نگهداشتن در محدوده فشاری خاص کمک میکند .این شیرا ائم از نمونه های ریلیف ولو یا شیرهای کاهنده فشار ، سکوئنسر و کانتربالانس باستثاء کاهنده فشار بقیه صورت نرمال کلوز میباشند .در ساختار بیشتر این شیرها از نوعی محدودیت برای کنترل فشار و در بعضی موارد به صورت پایلوت به کمک سیگنال خارجی فشار کنترل میشود .

شیرهای اطمینان / فشار شکن :

با توجه به اینکه بیشتر اداوات هیدرولیک در فلشار مشخصی کار میکنند فشار شکن در مدارهای هیدرولیک شبیه به فیوز در مدار الکتریکی استفاده میگردد و در صورت رسیدن فشار به مقدار معین شده با محدود و کنترل کردن نیروی ناشی ار فشار از رسیدن آسیب به تجهیزات جلوگیری میکند .ریلیف ولوهای به صورت مستقیم یا به کمک سیگنال پایلوت فرمان میگیرند

شیرهای کاهنده فشار (pressure reducing valves ) :

شیرهای کاهنده فشار با عملکردی متفاوت از شیرهای فشار شکن که از فشار ورودی ( برای مثال پمپ) متأثر میشوند شیرهای کاهنده فشار برای تأثیر گذاری بر فشار خروجی سیستم اصلی یا فرعی ( برای مثال فشار اکچوئیتور ) گردیده اند .

.

ریلیف ولو هیدرولیککاهنده فشار هیدرولیک

    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189