ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

سنسور
sensor


سنسور پراگسیمیتیسنسور ابزاری است که یک ورودی از محیط فیزیکی را تشخیص داده و به آن پاسخ می دهد. این ورودی می تواند نور، دما ، حرکت، رطوبت، فشار، یا یکی از تعداد زیادی دیگر از پدیده های محیطی باشد. خروجی به طور کلی یک سیگنال آنالوگ یا دیجیتال و یا سوئیچ است که به یک نمایشگر و یا کنترلر جهت خواندن در محل و یا انتقال به اتاق کنترل تبدیل می شود یا به صورت دیتا در یک شبکه برای خواندن یا پردازش بیشتر انتقال می یابد.

در صنعت کاربرد سنسورهای صنعتی بیشتر به صورت مجاورتی بوده و عملکرد آشکار ساز یا دتکتور دارند .این به حسگر‎ برای تشخیص موقعیت ، حرکت ، بودن يا نبودن ، پارامتری فیزیکی در یک پروسه یا خط تولید میباشد و حس کننده به کمک یک نمایشگر یا کنترلر شمارش یا کنترلی را بر پروسه انجام میدهد ، سنسورهاي الکتريکي که که اینکار را انجام میدهند میتوانند انواع پراگسيمتي (مجاورتي) با مکانیزم آلتراسونيک ، خازني ، القائي ، لیزری ، مغناطيسي و ...، يا نوري (چشم الکترونيک) میباشند که خروجی On یا Off یا switch و یا حتی آنالوگ میتواند باشد . برای انتخاب سنسور مناسب بایستی به مواردی نظیر حساسيت ، نحوه نصب و اتصال ، نوع خروجي ، حداکثر فاصله حسگر از هدف ، و ... مکانيزمهائي که سنسور عمل توجه داشت . خروجي اکثر اين سنسورها سوئيچ یا گسسته (خاموش و روشن ، باز و بسته ) ميباشد هر چند در بعضي نمونهاي آلتراسونيک و القائي خروجي پيوسته 0-10 V و یا 4-20 mA و یا حتی دیتا میتواند باشد.

سنسور sensor