ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
لوازم اندازه گیری » رطوبت سنج » رطوبت سنج چوب و کاغذ

رطوبت سنج چوب و کاغذ

استفاده کاغذ و چوب خیلی بیشتر از نوشتن مطالب و کابرده های متعارف مورد استفاده قرار میگیرد . از این مواد و بافت آن در وسایل آشپزخانه یکبار مصرف (مانند صفحات، کاسه ها و فنجان ها) و همچنین برای جعبه های مقوایی و لوله ها استفاده می شود. با استفاده از این مجموعه گوناگون از آیتم های بالقوه ای که می توان از کاغذ تولید کرد، تولید کنندگان کاغذ باید سیستم کارآمد داشته باشند تا این چرخه را ادامه دهند.

استفاده کاغذ و چوب خیلی بیشتر از نوشتن مطالب و کابرده های متعارف مورد استفاده قرار میگیرد . از این مواد و بافت آن در وسایل آشپزخانه یکبار مصرف (مانند صفحات، کاسه ها و فنجان ها) و همچنین برای جعبه های مقوایی و لوله ها استفاده می شود. با استفاده از این مجموعه گوناگون از آیتم های بالقوه ای که می توان از کاغذ تولید کرد، تولید کنندگان کاغذ باید سیستم کارآمد داشته باشند تا این چرخه را ادامه دهند.

رطوبت سنج کاغذ

کاغذ بازیافت شده همانطور که تولید کنندگان علوفه و دانه، و یا بازرسان ساختمان باید به طور مداوم از میزان رطوبت مواد که با آنها کار می کنند مطلع باشند . در طول هر بخش از فرایند تولید، بایستی از مقدار آب در محصول بسیار مهم است که آگاهی داشته باشید و با استفاده از رطوبت سنج های کاغذ و چوب ، همانطور که احتمالا حدس زده اید این کار مقدور است .

رطوبت سنج چوب

برخی از رطوبت کاغذ استفاده از پین ها و شاخکهای تماسی با ویژگی مقاومت الکتریکی برای اندازه گیری رطوبت خمیر کاغذ استفاده میکنند . این رطوبت سنجها برای بازرسی دستی محصولات کاغذی بسیار مفید است. با این حال، انواع دیگری از الکترود وجود دارد که می تواند برای اندازه گیری رطوبت کاغذ استفاده شود.

علاوه بر مدلهای شاخکی یا پین دار برای آزمون رطوبت خمیر مدلهایی دیگری نیز در فرایند کاغذ سازی، برای رطوبت سنجی مورد استفاده قرار میگیرد . برای مثال برخی از رطوبت کاغذ از الکترودهای ویژه با سر غلطک مانند (مانند الکترود 12-E دلمورست) استفاده میکنند . این رطوبت سنجهای ویژه به دستگاه امکان خواندن رطوبت خمیر کاغذ بر روی خط تولید بدون نیاز به توقف را میدهد .

رطوبت سنج غلطکی کاغذ