ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اتوماسیون صنعتی » سیستم هیدرولیکی
سیستم هیدرولیکی
Hydraulic System

سیستم هیدرولیکی به صورت خلاصه انرژی را از یک مایع تحت فشار به نیرو و حرکت تبدیل میکند . در حقیقت علم هیدرولیک قدرت سیال است که برای مثال برای بالابردن تجهیزات سنگین از جک های هیدرولیک استفاده میشود . از مزیتهای یک سیستم هیدرولیک نیرو بسیار زیادی است که بسته به قطر جک میتواند به سطح مقطع آن وارد کرد که از یکی از اصول ساده فیزیک و سیالات که همان هم فشاری درون مایعات است استفاده میکند . در حقیقت راز تجهیزات هیدرولیکی فرمول F = PAاست که در آن F = نیروی وارد شده ، P = فشار سیستم و A مساحت سطح مقطع برای مثال در پیستون سیلندر هیدرولیکی است که در صورتی که سطح مقطع بزرگ باشد با یک فشار کم میتوان نیروی بسیار زیادی وارد نمود .

نیروی هیدرولیکیبرای فهم نیروی وارد بر سطح میتوان با مثال ساده ای مانند سوزن و خودکاری که با نیروی یکسان میتوانید سوزن را حتی در چند کاغذ به سادگی فرو کنید و با همان نیرو انجام اینکار با یک خودکار ممکن نیست و که البته به دلیل سطح مقطع بزرگتر خودکار و توزین همان نیرو بر آن است. در شکل روبروی میبینید که با نیوری F1 بسیار کمی میتوانید نیروی F2 بسیار زیادی تولید کنید .

محصولات پر طرفدار

ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189