ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
اتوماسیون صنعتی » سیستم هیدرولیکی

سیستم هیدرولیکی
Hydraulic System

سیستم هیدرولیکی

یک سیستم کنترلی است که برای تحویل و کنترل قدرت به کمک استفاده از سیال هیدرولیکی، به کار می‌رود. در این سیستم، سیال هیدرولیکی به عنوان محیطی برای انتقال قدرت و انرژی بکار می‌رود. این سیستم می‌تواند قابلیت‌هایی همچون ایجاد حرکت، انتقال نیرو، تغییر جهت، تغییر سرعت و نگهداری را به وسیله اعمال فشار سیال به دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فراهم کند.

سیستم هیدرولیکی شامل قطعاتی همچون یک منبع تغذیه، مخزن، پمپ، سیلندرها، شیرها، لوله‌ها و همچنین سیال هیدرولیکی است. در این سیستم، سیال هیدرولیکی به عنوان ماده میانی بین منبع تغذیه و دستگاه هدف، بکار می‌رود. پمپ برای تزریق سیال هیدرولیکی به مخازن و سیستم‌های خطی و صافی استفاده می‌شود. در نهایت، سیلندرها به منظور تبدیل انرژی هیدرولیکی به انرژی مکانیکی به کار می‌روند.

سیستم هیدرولیکی در بسیاری از صنایع و بخش‌های مختلف کاربرد دارد، از جمله صنعت خودرو، صنعت هواپیما، صنایع دریایی، صنایع راه‌آهن، ساختمان‌سازی و غیره. یکی از مزایای استفاده از سیستم هیدرولیکی، عملکرد قوی، حساسیت و دقت بالا در کنترل، صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری و سرویس، طول عمر بالا و مقاومت در برابر شرایط سخت و ناهموار است.

سیستم هیدرولیکی به صورت خلاصه انرژی را از یک مایع تحت فشار به نیرو و حرکت تبدیل میکند . در حقیقت علم هیدرولیک قدرت سیال است که برای مثال برای بالابردن تجهیزات سنگین از جک های هیدرولیک استفاده میشود . از مزیتهای یک سیستم هیدرولیک نیرو بسیار زیادی است که بسته به قطر جک میتواند به سطح مقطع آن وارد کرد که از یکی از اصول ساده فیزیک و سیالات که همان هم فشاری درون مایعات است استفاده میکند . در حقیقت راز تجهیزات هیدرولیکی فرمول F = PAاست که در آن F = نیروی وارد شده ، P = فشار سیستم و A مساحت سطح مقطع برای مثال در پیستون سیلندر هیدرولیکی است که در صورتی که سطح مقطع بزرگ باشد با یک فشار کم میتوان نیروی بسیار زیادی وارد نمود .

نیروی هیدرولیکیبرای فهم نیروی وارد بر سطح میتوان با مثال ساده ای مانند سوزن و خودکاری که با نیروی یکسان میتوانید سوزن را حتی در چند کاغذ به سادگی فرو کنید و با همان نیرو انجام اینکار با یک خودکار ممکن نیست و که البته به دلیل سطح مقطع بزرگتر خودکار و توزین همان نیرو بر آن است. در شکل روبروی میبینید که با نیوری F1 بسیار کمی میتوانید نیروی F2 بسیار زیادی تولید کنید .

  1. کاربرد هیدرولیک

در صنعت خودرو، سیستم هیدرولیکی برای کنترل جهت و سرعت دنده‌ها، سیستم ترمز و فرمان، تنظیم ارتفاع و نرخ تغییرات آن، کنترل ترمز ABS و سیستم کنترل پایداری خودرو به کار می‌رود.

در صنایع هواپیما، سیستم هیدرولیکی برای کنترل بال‌ها، فرمان، ترمز، سیستم فرود، و همچنین برای کنترل حرکت موتورها، استفاده می‌شود.

در صنایع دریایی، سیستم هیدرولیکی برای کنترل رواناب، بالا‌رانده، فرمان، سیستم ترمز، و دیگر عملیات کنترلی استفاده می‌شود.

در صنایع راه‌آهن، سیستم هیدرولیکی برای کنترل روانکارهای ریلی، قطارهای باربر، کنترل ترمز و برای ارتفاع‌نگهداری و نگهداری سیستم‌های آسانسور و بالابرها به کار می‌رود.

در ساختمان‌سازی، سیستم هیدرولیکی برای حرکت و نگهداری ماشین آلات سنگین، نصب و حرکت بارهای سنگین، کنترل ماشین آلات مختلف و غیره به کار می‌رود.

در کل، سیستم هیدرولیکی به عنوان یک سیستم کنترلی پویا، در بسیاری از صنایع و بخش‌های مختلف به کار می‌رود و از مزایایی همچون دقت، صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری و سرویس، طول عمر بالا و