ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197

ترکمتر دیجیتال یا الکترونیک
Digital Torque Meter

گشتاور سنج اکترونیکی یا دیجیتال به عنوان آچار و گشتاور سنج عمل میکند و از سنسورهای استرین گیج برای اندازه گیری مقدار گشتاور استفاده میکند و سیگنال خروجی سنسور استرین گیج به کمک قسمت الکترونیکی به نمایشگری دیجیتال متصل به دسته برای نمایش مقادیر نیوتن بر متر و نیروی وارد شده بر پیش به کار میرود . نسل جدید آچار ترکمتر دیجیتال قادر به ذخیره سازی مقادیر و امکان ارسال اطلاعات از کابل به کامپیوتر میباشند .

 

ترکمتر دیجیتال

 

    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189