ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

نیرو سنج
Force Gauge or Force meter

نیروسنجمفهوم نیرو و نیروسنجی یکی از مفاهیم اصلی فیزیک و دنیای اطراف ماست که طبق فرمولهای مربوطه روابطی با شتاب و و گرانش دارد .براي مثال براي بررسي ميزان پايداري و مقاومت يک پل و نیروی وارد آمده به اجزاء آن که خودروهای سنگینی بر آن عبور میکنند بايستي ميزان نيروهاي وارد بر آن سنجیده و اندازه گیری شود. اندازه‌گيري نيروي‌هاي وارد بر يک جسم از طریق حسگرهايي نيروسنج انجام میگردد . در عمل برای اندازه گیری نیروی برای مثال کشش یک سیم و یا نیروی وارد شده بر یک جسم از یک نیروسنج استفاده میگردد . نیروسنجها در مدلهای آزمایشگاهی از به صورت مکانیکی و از فنر و یک قلاب درست میشوند ولی در مدلهای دیجیتال و پیشرفته از همان سنسورهای استرین گیج و لودسل درست میشوند .

جهت انتخاب نیروسنج بایستی به موارد زیر توجه داشت :

  1. رنج کاری نیروسنج
  2. نحوه اتصال و به کارگیری نیروسنج
  3. دیجیتال و آنالوگ بودن نیروسنج
  4. دقت اندازه گیری نیروسنج
  5. خروجی و نوع خروجی نیروسنج