ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
تجهیزات تست »تست بازرسی فنی » تست همراستائی

تست همراستائی
Shaft Alignmen

همراستائي (Shaft Alignment) عملياتي است که طي آن دو يا چند شافت با خطائي قابل ملاحظه در يک راستا قرار ميگرند و تست همراستائي نشاندهند? همراستا بودن دو محور است . همراستائي در سيستمهاي متحرک دوار نياز ضروري است که عدم آن باعث تحميل استرسهاي مختلف به قطعات گردندده نظير بيرينگها و مکانيکال سيلها و... ميشود . در نظر بگيريد يک موتور يا توربين با يک پمپ يا ژنراتور قرار است کوپل يا متصل گردند .با اين توضيح هر گونه عدم هم راستائي (misalignment) در اين اتصال باعث خرابي زود هنگام تجهيزات و صرف هزينه و وقت بسيار براي جبران آن خواهد شد.

    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189