ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
ابزار دقیق » ركوردر هاي صنعتي

رکوردر صنعتی
Industrial Recorder

 

در اين بخش كه زير مجموعه اي از ابزار دقيق است توجه ويژه اي به انواع رکوردهاي صنعتي مخصوصا بدون کاغذ که به Paperless recorder مشهور هستند گرديده . در حال حاضر با پيشرفت در علم الکترونيک و استفاده از کارتهاي الکترونيکي و اتصال آنها به کامپيوتر به روشهاي متنوعي ميتوان اطلاعات صنعتي را ثبت و ذخيره نمود.روشهائي نظير استفاده از كارتهاي ورودي و خروجي و استفاده از يك يا چند شبكه صنعتي براي شبكه كردن آنها و در نهايت اتصال به يك كامپيوتر

ركوردر بدون كاغذ recorder paperless