ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

کتاب

در این بخش برای بالا بردن دانش فنی شما عزیزان برخی از بهترین کتابها در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی و ... معرفی میگردد . طبق روال برای سادگی دسترسی و انتخاب با دسته بندی های زیر میتوان به کتاب مورد نظر رسید :

کتاب مربوط به ابزار دقیق

کتابهای مربوط به اتوماسیون صنعتی

کتابهای حوزه تست