ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
تولید کنندگان » تجهیزات تست و بازرسی فنی

تولید کنندگان تجهیزات تست و بازرسی فنی

تست غیر مخرببرندها و شرکتهای متعددی در در دسته بندهی تولید کنندگان تجهیزات تست میتوان نام برد که بسیاری اروپائی و آمریکائی و تعدادی آسیائی میباشند و سالهاست در صنایع مختلف جهت انجام تستهائی نظیر سختی سنجی ، تست عیوب سطحی و ترک ، ضخامت سنجی آلتراسونیک و ... ابزار و تجهیزات تست که شامل تست هائی با تکنولوژی های مختلف نظیر استفاده از مایعات نافذ ، ذرات با بار مغناطیسی ، ضخامت سنجی و عیب یابی آلتراسونیک ، ادی کارنت ، تجهیزات لیزری و روشهای بازرسی بصری و حتی در مدلهای پیشرفته استفاده از اشعه ایکس .

از معروف ترین این سازندگان میتوان به نامهای

الکومتر

پروسک ( سازنده سختی سنجهای معروف اکوتیپ )

نام برد .