ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

تولید کنندگان کنترل ولو

کنترل ولو در یک پروسه صنعتی یکی از مهمترین اجزاء به شما میرود و انتخاب صحیح و توجه به کیفیت کنترل ولو نقش به سزائی در کارائی سیستم طراحی شده و همچنین هزینه های تعمیر و نگهداری بعدی خواهد داشت .

از سازندگان مطرح کنترل ولو یا شیر خودکار و لوازم جانبی این شیرها که در صنایع مختلف خصوصاً صنایع نفتی کاربرد فراوان دارد میتوان به شرکتهای زیر اشاره کرد :

نمود :

فیشر

سامسون

اسپیراکس سارکو