ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
لوازم اندازه گیری » باد سنج » بادسنج آلتراسونیک

باد سنج آلتراسونیک
Ultrasonic Anemometer

باد سنج آلتراسونیک با ارسال یک پالس آلتراسونیک صوتی از ترانسدوسرهای مقابل هم و مقایسه زمان جابجایی پالس از یک طرف با طرف عکس قادر به اندازه گیری سرعت هوای جابجا شده و بادسنحی میباشند .

برای مثال اگر باد وزش در آید زمان گرفته شده برای ارسال پالس ارسالی از شمال به جنوب کمتر از جنوب به شمال میباشد و این درحالیست که سنسورهای متصل در جهت مخالف آن یعنی غربی و شرقی سرعت یکسانی را ثبت میکنند .

بادسنج آلتراسونیک

 

    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189