ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

بادسنج
Anemometer

باد سنج (Anemometer) ابزاریست جهت اندازه گیری سرعت باد . اسم لاتین این دستگاه از anemos به معنای باد و meter به معنای اندازه گیر تشکیل شده است .بادسنجها را میتوان به دو دسته تقسیم نمود : دسته ای که سرعت باد را اندازه گیری میکند و دسته ای که فشار باد را میسنجد .این درحالی است که بین بین سرعت وفشار رابطه مستقیمی وجود دارد و بادسنج برای به دست آوردن اطلاعات هر دو طراحی گشته است .ساده‏ترین مدل باد سنج مدل پیاله ای است که از قدیم (سال 1846 میلادی) اختراع گردیده است و از چهار نیم کره که به صورتی عمودی بر دو محور متقاطع عمود که به میله ای متکی است ساخته شده است .از نمونه های متکامل تر این ابزار نمونه آسیابی یا windmill و باد سنج از نوع سیم داغ میباشد .سونیک و ... میباشد .

Cup Anemometers باد سنج فنجانی

Vane anemometers بادسنج پره ای

Hot - Wire Anemometers بادسنج هات وایر

Laser Doppler Anemometers بادسنج با لیزر دوپلر

ultrasonic Anemometers باد سنج التراسونیک

به غیر از مدلهای بالا مدلهایی نیز به کمک اختلاف فشار قادر به اندازه گیری فلوی یا جریان هوا میباشند .