ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
ابزار دقيق » شیرهای صنعتی » ولیوم بوستر

ولیوم بوستر یا تقویت کننده حجم هوای اکچوئیتور
Volume Gas Booster Actuator

تقویت کننده حجم پنوماتیک به صورتی طراحی گردیده است که در مواردی که سرعت عملکرد اکچوئیتور کنترل ولو کم است و ولو به کندی باز و بسته میشود بین راه سیگنال خروجی پوزیشنر/ترانسدیوسر/ کنترلر و اکچوئیتور قرار گرفته و به سرعت باز

تقویت کننده حجم پنوماتیک بین مستقر و محرک نصب شده است. این تامین محرک با خروجی جریان هوا که فشار مربوط به دقیقا به فشار سیگنال، به جز آن که دارای یک خروجی حجم بسیار بالاتر است.

ولیوم بوستر پنوماتیک با مقدار فلوی بیشتر هوا در خروجی خود که به اکچوئیتور میرود و با متناسب با سیگنال دریافتی و سوپلای هوای وردی خود این عملکرد را دارد .

    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189