ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
دانلودها » نرم افزار صنعتی

نرم افزارهای ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از کامپیوتر و پردازشگرهای دیگر آشنائی با نرم افزارهای جدید و مباحثی نظیر نرم افزارهای اسکادا و ... ناگزیر میباشد .

این بخش برای آشنائی با این نرم افزارها مطابق با دسته بندی های سایت به قستمها مطابق زیر دسته بندی شده است :

نرم افزار های مربوط به ابزار دقیق نظیر نرم افزار های کالیبره و تنظیم ترانسمیترهای دما

نرم افزار های اتوماسیون صنعتی نظیر کار با انواع ‍PLC و ...

نرم افزار های کاربردی