ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

ترازوی دیجیتال
Digital Balance

اندازه گیری جرم و وزن که از کمیات اصلی فیزیکی هستند از دیر باز به کمک انواع ترازوی دو کفه ای و سه اهرمی انجام میگرفته که با تولید انواع لودسل به صورت اندازه گیری به کمک سنسور های الکترونیکی و پردازشگر در حال حاضر در بیشتر موارد آزمایشگاهی ، فروشگاهی و صنعتی مورد مصرف قرار میگیرد ....