ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
اتوماسیون صنعتی » سیستم اتوماسیون

سیستم اتوماسیون
Automation System

در صنایع بزرگ برای کنترل و مانیتورینگ پروسه های صنعتی متعدد و هماهنگی و نظارت همچنین ثبت اطلاعات دیگر نمیتوان از یک کنترلر ساده یا PLC کمک گرفت و نیاز به یک سیستم جامع اتوماسیون در کل plant میباشد . برای مثال یک پالایشگاه که پروسه های صنعتی مختلف شیمیائی در آن در حال انجام و وابسته به هم میباشد نیاز به شبکه اطلاعاتی وسیعی برای ارتباط واحدهای مختلف و نظارت و همچنین کنترل و مدیریت بر آنها از سطح تجهیزات نظیر سنسورها و اکچوئیتورها و همچنین کنترلر ها خواهیم داشت اینجاست که یک سیتم با معماری باز و توزیع یافته و جامع به کمک ما می آید که میتواند یکی سیستم DCS و یا SCADA باشد .

برای راه اندازی یک چنین سیستمی به دانش فنی نسبت به انواع RTU یا Remot I/O و همچنین مفاهیم شبکه های صنعتی فیلدباس و نرم افزار های مربطه میباشد .