ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
لوازم اندازه گیری

لوازم اندازه گیری

برای اندازه گیری پارامترهای مختلف فیزیکی ، شیمیائی و کیفی و کمی و پارامترهای الکتریکی مختلف از ابزار و ادوات اندازه گیری استفاده میگردد . برخی از این تجهیزات اندازه گیری در زندگی روز مره ما نیز مورد استفاده قرار میگیرند برای مثال دماسنج ساده ای که دمای اتاق یا فر آشپزخانه و یا تب کودک را برای ما مشخص میکند یا خط کش ، متر که برای اندازه گیری ابعادی و یا مسافت دو مکان مورد استفاده قرار میگرد و یا فشار سنجی که با آن فشار تایر ماشین را تست میکنیم .این پارامترهای فیزیکی میتوانند دما ، فشار ، رطوبت ، شدت نور ،فشار جو ، ابعاد و مسافت یا طول و وزن یا نیرو و .... و پارامترهای شیمیائی نظر مقدار اسیدی یا بازی بودن ،غلظت یا مقدار رسانائی سیال و ... و از پارامترهای کیفی نظیر کدورت سنج مایعات و همانگونه که همه آشنا میباشید پارامترهای الکتریکی نظیر ولت یا آمپر و توان ، مقاومت و ... است میتوان نام برد که با استفاده از تجهیزاتی نظیر دماسنج ، فشار سنج ، نورسنج ، ولت متر ، آمپرمتر ، ....

در هر اندازه گیری ما با سه مفهوم و کیمیت بزرگی یا مقدار عددی ‏‌‏‏، واحد یا جنس کمیت و مفهوم عدم قطعیت و دقت مواجه میشویم .کمیتهای های اصلی در سیستم اندازه گیری علمی شامل هفت پارامتر زمان بر اساس واحد ثانیه ، طول بر اسال متر ، جرم بر اساس کیلو گرم ،شدت جریان الکتریکی بر اساس آمپر، دما بر اساس واحد کلوین مقدار ماده بر حسب مول و میزان شدت نور بر اساس کاندلا میباشند .

بقیه کمیتهای فیزکی نظیر میزان غلظت ، ویسکوزیته ، فلوی سیالات و .... بر اساس این واحد های اصلی بیان میگرند.

برای اندازه گیری کمیتهای و پارامترهای بیان شده از دستگاههای سنجش متناسب استفاده میگردد . در علم اندازه گیری از آن جائی که با توجه به عدم قطعیت ذاتی در قوانین فیزیک فاکتورهای مختلفی بر کیفیت اندازه گیری تأثیر میگذارند که منشاء بروز خطاهای مختلف در دستگاه میگردد و به همین دلیل در خرید این تجهیزات دقت یا اکیورسی از مهمترین فاکتورها است و در حقیقت ارزش دستگاهای اندازه گیری بر اساس دقت ، سرعت پاسخ ، تکراپذیر بودن ، و گستره رنجی تحت پوشش ارزیابی میگردد .

    محصولات پر طرفدار
رطوبت سنج  علوف

رطوبت سنج علوفه ابزار 2312

دماسنج رطوبت سنج

دماسنح رطوبت سنح محیط 1730

ترمومتر هیگرومتر بیسیم

ترمومتر و رطوبت سنج بیسیم تا 100 متر

ترمومتر رطوبت سنج ارزان

ترمومتر رطوبت سنج با قیمت مناسب 1712

دماسنج بیسیم

دماسنح رطوبت سنج با سنسور دمای بیسیم کد 1721

دماسنج رطوبت سنج ساعت

دماسنج رطوبت سنج محیط به همراه ساعت 1731

رطوبت سنج غلات

رطوبت سنج غلات ابزار 2311

رطوبت سنج غلات

رطوبت سنج غلات ابزار 2310

رطوبت سنج غلات

رطوبت سنج غلات ساخت فندلاند ابزار 2309

تستر باغ رطوبت سنج خاک

نور و اسید و رطوبت سنج خاک ابزار1706

رطوب

ترانسمیتر رطوبت خاک ساخت آمریکا ابزار 2308

کالیبراتور رطوبت

کالیبراتور رطوبت ابزار 2322

رطوبت سنج چوب

رطوبت سنج چوب ابزار 708

ترمومتر دیجتیال ضد آب

ترومتر ضد آب مخصوص صنایع غذائی آلمانی کد دماسنج 1713

ترمومتر پراب جدا

ترمومتر ضد آب با پراب جدا و آلارم کد دماسنج 1728

ترومتر دیجیتال پرتابل

ترمومتر دقیق یک /دو کاناله کد دماسنج 1079

ترومومتر تا شو

ترمومتر پرتابل تاشو IP65 آلمانی کد دماسنج 1715

ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری با امکان نصب ترموکوپل K ابزار 1725

لاگر دما  رطوبت

لاگر دما و رطوبت

ترکمتر آنالوگ

ترکمتر آنالوگ عقربه ای رنج بالا آلمانی ابزار 1930

آچار ترکمتر

آچار ترکمتر رنج 40 نیوتن بر متر ابزار 1939

آچار ترکمتر

آچار ترک متر دیجیتال ابزار 1937

ترکمتر عقربه ای

ترکمتر آنالوگ عقربه ای ابزار1936

ترمومتر پرتابل دیجیتال

ترمومتر پرتابل دیجیتال با پراب سر خود آلمانی کد دماسنج 1716