ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
لوازم اندازه گیری » رطوبت سنج »رطوبت سنج غلات محصولات کشاورزی

رطوبت سنج محصولات کشاورزی

رطوبت سنجی غلات و محصولات کشاورزی

بسیاری از کارشناسان کشاورزی معتقدند مهمترین عنصری که کیفیت دانه، علف تازه و یونجه را تحت تاثیر قرار می دهد رطوبت است.

مدیریت رطوبت کاری مداوم است که نیاز به تجهیزات اندازه گیری مناسب دارد. شما می توانید با هزینه کردن خرید رطوبت سنج مناسب برای محصولات کشاورزی خود و با ارزیابی رطوبت قبل و بعد در طی فصل رشد محافظت کنید. این کار میتواند دقیق و سریع با استفاده از یک تستر رطوبت دانه قابل حمل و یا آزمایشگاهی و رومیزی انجام پذیرد .

برای انتخاب این ابزار دقیق از آنجا که قیمت قابل توجهی دارید بایستی دقت کافی مبذول نمایید و از مدلهای با کیفیت که در طول زمان از دقت آنها کاسته نمیشود استفاده نمایید .

رطوبت سنج غلات