ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
ابزار دقيق » فشار سنج » رگلاتور فشار

ترانسميتر فشار چیست
Pressure Regulator

رگلاتور فشار : رگلاتور یا تنظیم کننده در صنایع مختلف به در کابردهای متفاوتی استفاده میشوند. در ابزار دقیق برای کنترل فشار خط و مواردی از این دست از رگلاتور فشار استفاده میگردد .

در حقیقت رگلاتور فشار به کمک مکانیزم که معمولا با کمک یک دیافراگم و فنر و همچنین ارتباط بین فشار ورودی و خروجی و در حقیقت فیدبک گرفتن از آن میتواند به صورت مکانیکی فشار را با توجه به یک ولوم یا پیچ تنظیم قادر به تنظیم فشار در خروجی میباشند .

مکانیزم رگلاتور فشار

نکته قابل توجه در رگلاتورهای گاز که بیشتر موارد کاربران از آن مطلع نیستند این است که فشار ارتباط مستقیمی با فلو ندارد و میتواند در یه مسیر فلوی کمی عبور کند در حالی که فشار زیادی در آن مسیر باشد .

به صورت معمول رگولاتور های به دو صورت تک مرحله ای و دو مرحله ای ساخته میشوند .

Single stage regulator

رگلاتور گاز تک مرحله ای

رگولاتور تک مرحله ای با توجه به شکل گاز با فشار بالا از طریق درگاه ورودی وارد رگولاتور می شود. گیج فشار ورودی این فشار را نشان می دهد. سپس گاز از دهانه شیر کنترل فشاری که به صورت نرمال آپن است عبور می کند و فشار پایین دست افزایش می یابد تا زمانی که دیافراگم به عنوان عمگر شیر پاپتی به اندازه کافی منحرف شود تا دریچه بسته شود و تا زمانی که فشار دوباره کاهش یابد از ورود گاز بیشتر به سمت فشار پایین جلوگیری می کند. گیج فشار خروجی این فشار را نشان می دهد .

Double stage regulator

رگلاتور گاز دو مرحله ای

رگولاتورهای دو مرحله ای دو رگولاتور به صورت سری در یک محفظه هستند که برای کاهش تدریجی فشار به جای یک مرحله در دو مرحله عمل می کنند. مرحله اول که از پیش تنظیم شده است، فشار گاز وردوی را به مرحله میانی کاهش می دهد. گاز در آن فشار وارد مرحله دوم می شود. گاز از مرحله دوم با فشار (فشار کاری) که توسط کاربر با تنظیم پیچ تنظیم کنترل فشار با فنر بارگذاری دیافراگم تنظیم شده است خارج می شود.

رگولاتورهای دو مرحله ای ممکن است دارای دو شیر اطمینان باشند، به طوری که اگر فشار اضافی بین مراحل به دلیل نشتی در نشیمنگاه شیر مرحله اول وجود داشته باشد، فشار در ساختنار اضافه نمی شود و باعث انفجار نمی شود.

 

رگلاتور کننده تک مرحله ای نامتعادل تر است و ممکن است نیاز به تنظیم مکرر داشته باشد. با کاهش فشار ورودی فشار خروجی ممکن است تغییر کند که نیاز به تنظیم دارد. در رگلاتور کننده دو مرحله ای، جبران در هر افت فشار بهبود یافته است و فشار پایدارتری ارائه میدهد.

    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189