ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
ابزار دقيق » مبدل » مبدل پالس یا فرکانس

مبدل پالس یا فرکانس
Puls Transducer

این مبدلها برای گرفتن ورودی پالس شامل کنتاکت مکانیکی ، ترانزیستور (open collector) و یا پالسهای ولتاژ(فرکانسهای مختلف) طراحی گردیده است.خروجی این مبدلها نیز میتواند بنا به انتخاب مشتری از خروجیهای گسسته تا خروجی RS232 و یا خروجی آنالوگ باشند . همچنین به عنوان ایزولاتور تا 2000V AC ایزوله بین ورودی و خروجی و تغذیه میدهند.
مبدلهای پالس را میتوان در کنار فلومترهائی که خروجی پالس دارند استفاده کرد و مقدار واقعی فلو را بر اساس تعداد پالس بر حسب خروجی آنالوگ برای کنترلرهای PLC و یا نشاندهنده های فرستاد . همچنین میتوان خروجی شفت انکودرها را به یک مبدل پالس داد و از خروجی RS232 برای ارسال خروجی به فواصل نسبتا طولانی استفاده کرد .یکی از امکانات قابل توجه این مبدلها امکان تبدیل ورودی آنالوگ به خروجی پالس یا فرکانس میباشد که در موارد متعدد به کار خواهد آمد برای مثال شما با این نمونه از مبدلها میتوانید خروجی آنالوگ یک فلومتر که معرف فلوی لحظه ای است به صورت پالس درآورده و با توتالایز کردن آن مقدار کل فلو در واحد زمان را به دست آورید .

کاربرد مبدل پالسکاربرد ترانسدیوسر پالس
    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189