ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
لوازم اندازه گیری » دما سنج » دیتا لاگر/رکودر دما

دیتا لاگر دما

از دیتالاگر دما نظیر رکوردر دما برای ثبت مقادیر دمائی در فواصل زمانی مشخص استفاده میگردد . دانستن تغییرات دما در طول روز برای مثال در کامیونهای حمل گوشت و مواد غذائی و داروئی از اهمیت به سزائی برخوردار میباشد.

دیتالاگر معمولا مقادیر دما یا رطوبت را با فاصله های زمانی مشخص ثبت میکنند و اصولا با رکوردر که قابلیت نمایش ترند یا نمودار لحظه ای تغییرات دما بر روی صفحه نمایش را دارد متفاوت هستند .

دیتالاگر یک بار مصرف

در مدلهای جدید دیتا لاگرهای یک بار مصرف به شما امکان ذخیر اطلاعات دمایی با تنظیمات پیش فرض کارخانه برای زمانهای اندازه گیری و بازه دمایی میدهد .معمولا رنج این دیتالاگرهای دما در محدوده محیطی و برای اندازه گیری دمای مواد غذایی قابل حمل و یا آزمایشگاهی و ... میباشد که به وسیطه کامیون حمل میگردد .برای مثال مراکز نگهداری و حمل خون یکی از رایجترین کاربردهای این دیتالاگرهای یکبار مصرف میباشد.

در برخی موارد این دیتالاگرها به صورت برچسبی قابلیت چسباندن بر روی مواد مورد نظر را دارند .

دیتالاگر دما یکبامصرف

دیتا لاگرهایی از این دست معمولا به صورت در اندازه های کوچک و نازک ساخته میشوند و با یک دکمه پاور بعد از نصب یا چسبانده روی مورد اندازه گیری روشن میگردد .