ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
تولید کنندگان » تجهیزات اندازه گیری

تولید کنندگان تجهیزات اندازه گیری

تولید کنندگان تجهیزات اندازه گیری را میتوان به دو دسته تجهیزات بسیار دقیق که معمولاً در آزمایشگاه های کالیبراسیون استفاده میگردند و تجهیزات عمومی یا جنرال یوز که در مواد متعددی نظیر اندازه گیری پارامترهای الکتریکی نظیر مولتی متر و یا پارامترهای فیزیکی نظیر رطوبت سنج ، ترازو ، سرعت باد سنج و ... غیره دسته بندی کرد . برخی از معروفترین تولید کنندگان این تجهیزات و ابزار و محصولات مربوطه معرفی شده اند .

فلوک

تستو

کیمو

لوترون