ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

کالیبراسیون چیست؟

کالیبراسیون چیست؟
در صنعت و استفاده از تجهیزات ابزار دقیق فرآیند ، برای اطمینان از عملکرد صحیح آن از ساده ترین تا پیچیده ترین آنها ، به کالیبراسیون و نگهداری دوره ای نیاز دارد. دریفت، عوامل محیطی ، منبع تغذیه الکتریکی ، افزودن یک تجهیزها به یک حلقه خروجی ، و تغییرات فرآیند ، همگی باعث می شوند که تجهیزات ابزار دقیق فرآیندی دقت خود را از دست دهند. فقط با کالیبراسیون آن ابزار می توان اطمینان حاصل کرد.کالیبراسیون مقایسه ای بین دو دستگاه است. اولی وسیله واحدی است که باید بر مبنای واحد مشخص اندازه گیری کالیبره شود ، که اغلب تجهیز مورد کالیبره نامیده میگردد و دستگاه دوم کالیبراتور است که بر روی یک استاندارد با دقت شناخته شده ثابت شده است.

کالیبراسیون یک ابزار شامل بررسی چندین نقطه در طیف وسیعی از بازه اندازه گیری ابزار یا تجهیز اندازه گیری است. بعد از اینکه دقت دستگاه مورد آزمایش بررسی گردید ، می توان تنظیماتی را برای رسیدن به دقت مورد نظر آن انجام داد.


استانداردهای کالیبراسیون
استانداردهای کالیبراسیون شامل هر منبعی است که می تواند یک مرجع شناخته شده که در آن می توان دقت یک ابزار را با یکدیگر مقایسه کرد ارائه دهد . استانداردهای کالیبراسیون می تواند بسیار متفاوت باشد. کالیبراتور می تواند شامل محلولهایی باشند که به pH خاص برای کالیبراسیون pH مترها تهیه می شوند وی یا شامل بلوک هایی با ضخامت دقیق هستند که با آن می توان یک متر را کالیبره کرد .
همه استانداردها به طور یکسان ایجاد نمی شوند. در حالی که کلیه استانداردها دارای دقت شناخته شده هستند ، برخی از آنها به عنوان استاندارد اصلی شناخته می شوند که بالاترین سطح دقت برای یک پارامتر خاص است. استانداردهای اولیه با تکیه بر فن آوری های اندازه گیری با استفاده از ثابت های فیزیکی اساسی که دریف ندارد و به دقت بالایی رسیده اند . به عنوان مثال ، مقدار ولت توسط جوزفسون افکت تعریف شده است که دارای دقت 1 قسمت در هر میلیارد است. این مقادیر ثابت عدم اطمینان را به حداقل می رساند ، و استانداردهای اولیه را دقیق ترین ابزار کالیبراسیون می کند.
اگرچه دقت کالیبراتورها بسته به مدل و پارامترهای اندازه گیری بسیار متفاوت است ، اما تقریباً به سه گروه تقسیم می شوند:

استانداردهای صنعتی همچنین به عنوان استاندارد های میدانی شناخته می شوند ، به عنوان یک قاعده کلی ، دقت 4 برابر بیشتر از ابزار کالیبره شده را دارند ، اگرچه این عامل مقیاس در صنایع مختلف میتواند متفاوت باشد .استاندارهای صنعتی معمولا برای بررسی سنسورهای مختلف درمحل استفاده و نه در یک آزمایشگاه مفید هستند.
استانداردهای ثانویه همچنین به عنوان استاندارد های آزمایشگاهی شناخته می شوند ، دقت بیشتری نسبت به استانداردهای میدانی دارند و برای کالیبراسیون استانداردهای میدانی استفاده می شوند.

استانداردهای اولیه بالاترین دقت کالیبراسیون را دارند. از استانداردهای اولیه برای کالیبراسیون استانداردهای ثانویه استفاده می شود.

قابلیت ردیابی یا Traceability
برای بهبود کیفیت کالیبراسیون در سطوح قابل قبول برای سازمان های خارجی ، به طور کلی مطلوب است که کالیبراسیون و اندازه گیری های بعدی قابل ردیابی با استانداردهای شناخته شده بین المللی باشند. تعیین قابلیت ردیابی با مقایسه رسمی با استانداردی صورت می گیرد که مستقیم یا غیرمستقیم با استانداردهای ملی (مانند NIST در ایالات متحده) ، استانداردهای بین المللی یا مواد مرجع معتبر مرتبط باشد.