ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
ابزار دقيق » سطح » سطح سنج هیدروستاتیک یا غوطه وری

سطح سنج هیدروستاتیک یا غوطه وری
Submersible/ Hydrostatic Level Transmitter

در سطح سنجهای هیدروستاتیکی کابل یا سابمرسیبل یا غوطه وری مشهور حقیقت از مکانیزم فشارسنجی مایعات و فشار وارده از ارتفاع ستون مایع در عمق مورد نظر استفاده میشود و بیشتر در مخازنی سر باز یا چاههای آب مورد استفاده قرار میگیرند . اندازه گیر سطح مایع به کمک فشار از رایجترین روشهای ارتفاع سنجی مایعات است با توجه به ماهیت عملکرد از تکرارپزی قابل توجهی برخوردار است .

در بسیاری از مخازن سیمانی که امکان اتصال فشار سنجهای ساده به انتهای مخزن نیست این روش با سادگی و کارائی خود راهگشای ارتفاع سنجی مخزن میباشد .

در لول سنجهای هیدروستاتیکی علاوه به رشتهای سیم خارج شده از سنسور فشار لوله باریکی نیز فشار اتمسفر را به پشت سنسور منتقل میکند که با توجه به نسبی بودن این سنسورهای دقت عملکرد خوبی به دست می آید .

لول سنج /ترانسمیتر هیدروستاتیکی
    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189