ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
ابزار دقيق » فلومتر » فلومتر کوریالیس

فلومتر کوریالیس
Coriolis Flowmeter

فلومتر کوریولیس با اندازه گیری نیروی ناشی از شتاب و ناشی از جرم در حال حرکت به سمت (و یا به دور از) یک مرکز چرخش است ‏‏‏میتواند مقدار فلوی جرمی سیالات مختلف اندازه گیری کند .این اثر را می توان در جریان آب یک حلقه شلنگ انعطاف پذیر است وقتی جریان آب به شدت از آن عبور میکند و شلنگ جلوی بدن تمایل به چرخش نشان میدهد و از آنجا که آب روانه به دست نیروهای مخالف اعمال میکند باعث می شود که شلنگ به پیچ و تاب بیفتد . در حقیقت فلومتر کوریالیس با اندازه گیری این پیچ و تاپ که رابطه مستقیمی با فلوی جرمی دارد میتواند مقدار فلوی جرمی را با کمی پردازش و خطی کردن مقادیر با دقت بالا به دست آورد .

فلومتر جرمی کوریالیس
    محصولات پر طرفدار
ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189