ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

سنسورهای صنعتی

سنسورهای صنعتی از لیمیت سوئیچهای مکانیکی گرفته تا انواع سنسور الکترونیکی را میتوان به دو دسته مهم سنسورهای که در پروسس در صنعتت مورد استفاده قرار میگیرد نظیر انواع سنسور فشار ، سنسور دما ، سنسور فلو و .... و سنسنورهایی که در اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد نظیر انواع لیمیت سوئیچ و یا سنسورهای القائی و خازنی و یا آلتراسونیک که برای سنس و آشکار سازی وجود و عدم وجود ماده و یا شیء میتوان دسته بندی کرد .

سنسورهای صنعتی از تکنولوژی ها مختلفی که به مرور زمان بسیار پیشرفته شده اند بهره میبرند با طیف بسیار وسیعی از مکانیزمها در کنار تجهیزاتی نظیر کنترلر های منطقی قابل برنامه ریزی PLC امکان اتوماسیون را در صنایع مختلفی نظیر ماشین سازی ، صنایع شیمیائی ، صنایع فولاد و .... را فراهم میسازند .

در زیر به صورت تیتر وار به برخی از مهمترین انواع و مدلهای آنها اشاره گردیده است .

سنسور لیمیت سوئیچ : لیمیت سوئیچهای مکانیکی اهرمی یکی از رایجترین سنسورهای صنعتی است که با کمک نیروئی که از طرف جسمی که قرار است در آن محدودیت حرکتی به وجود آورد و یا معرفی وضعیتی در سیتسم ماست تحریک شده و خروجی جهت PLC یا مدار کنترل صادر میشود .

لیمت سوئیچها

سنسور پراگسیمتی سوئیچ القائی : پراگسیمیتی سوئیچ در شکل القائی نیز از پر مصرفترین سنسورهای مورد استفاده در اتوماسیون صنایع است .

پراگسیمتی سوئیچ القائی