ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
تولید کنندگان »سنسورهای صنعتی

سازندگان سنسور های صنعتی

سنسورهای صنعتی رایج در صنایع کشور از سازندگان و تولید کنندگان متعددی بهره برده است که عمدتاً از کشورهای اروپائی نظیر آلمان بوده است . تنوع این سنسورهای و کارائی مختلف باعث شده است در بیشتر موارد نمونه اصلی جایگزین گردد . برای مثال سنسورهای مجاورتی برای دماهای بالا و یا فشارهای خاص در انحصار تولید کنندگان برتر میباشد .

در زیر به تعدادی از این شرکتهای و برخی تولیدات آنها اشاره گردیده است :

 

سیک

پپرل فوخس

آی اف ام

بالوف