شرکت ویکا
Wika company

شرکت آلمانی ویکا یکی از صاحب نام ترین کمپانیهای سازنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق میباشد . تجهیزاتی نظیر گیج فشار و ترمومتر بیمتال و همچنین ترانسمیترهای فشار معمولی و دیافراگمی جزء پر مصرفترین محصولات این کمپانی در صنایع ایران است .