ابزار دقيق » سطح سنج » سطح سنجی با فشار » ترانسمیتر سطح فشاری
ترانسمیتر سطح فشاری مدل 3051L3 روزمومنت

سطح سنجی با استفاده از فشار برای مخازن یکی از روشهای متداول اندازه گیری سطح مایعات میباشد که با استفاده از فشار هیدروستاتیک کف مخزن فشار هد ستون مایع معرف سطح مایع درون مخزن خواهد بود برای مثال مخزن با ارتفاع ده متر آب یک بار فشار ایجاد میکند .

  • اندازه گیری دقیق سطح مایع
  • نمایشگر و قابلیت تنظیم توسط کلید
  • خروجی 4 تا 20 میلی آمپر هارت
  • ضد انفجار
ترانسمیتر سطح/فشار روزمونت
  دانلودها » اطلاعات فنی »ترانسمیتر سطح فشاری