فشار سنج برنجی
Pressure gauge

فشارسنج صفحه 10 سانت برنجی روغنی کانکشن از زیر قابل استفاده در کاربردهای متنوع جهت گازها و سیالات ویسکوز غیر خورنده هیدرولیکی و پنوماتیکی

  • دقت 1.6 درصد
  • رنج 0 تا 40 بار
  • دمای محیط 0 تا 60 درجه سانتیگراد
  • قطر صفحه 50 ، 63 ، و 100 میلیمتر