ابزار دقيق »فلومتر » فلومتر توربینی » سنسور فلوی توربینی
سنسور فلو مناسب جهت مایعات و گازها

سنسور فلوی مورد نظر از نوع توربینی با خروجی پالس مناسب جهت مایعات تا 35 لیتر بر دقیقه میباشد و ابزار دقیقی است که مقادیر کم فلوی مایعات را میتواند با توجه به گردش توربین درون خود و خروجی پالسی که تولید میکند اندازه گیری نماید .

  • قیمت مناسب
  • 0.25 تا 35 l/min رنج
  • مکانیزم ساده
  • طول 45 میلیمتر
  • وزن 10 گرم
  • دمای کار منفی 20 تا 100 درجه
  • فشار کاری تا 25 بار