مشاوره و فروش »ابزار دقیق
ابزار دقیق

انتخاب ابزار دقیق مناسب یکی از مهمترین نکات در پیشبرد پروژه صنعتی است ابزارهائی نظیر فشار سنج ، ترانسمیتر فشار ، انواع سنسور دما ، فلومتر و غیره که در این مختصر به برخی از رایجترین آنها اشاره گردیده است :