ابزار دقيق »شیر برقی » شیر برقی بخار
شیر برقی دما بالا مخصوص بخار آب داغ و روغن داغ
Hot Water Steam Solenoid Valve

شیر برقی مخصوص بخار آب داغ از رنج 1/8 تا 2 اینج میتواند از استیل و یا برنج به صورت نرمال اپن یا کلوز به صورت دنده ای یا فلنچی تا دمای 185 درجه سانیتگراد و در بعضی مدلها تا 250 درجه را تحمل میکند .