سیگنال کاندیشنر مدل M3LU

در مدل پیشنهادی که یکی از کاراترین این نمونه های میباشد علاوه بر انجام این وظائف سیگنال ورودی را از خروجی ایزوله نیز میکند . در حقیقت این نمونه با نصب ریلی با قابلیت پیکربندی یا کانفیگوره به وسیله هم کامپیوتر و هم DIP SWITCH به کاربر امکانات وسیعی  در تبدیل سیگنالهای و فرم دادن به آنها میدهد .

ترانسميتر اختالاف فشار
  دانلودها » اطلاعات فنی » مبدل سیگنال یا کاندیشنر