ابزار دقيق »کالیراتور » مولتی فانکشن کالیبراتور
مولتی فانکشن کالیبراتور
Multifunction Calibrator

کالیراتور های مولتی فانکشن در حقیقت برای کالیبره چندین پارامتر نظیر دما ، جریان ، ولتاژ و مقاومت طراحی گردیده اند به صورتی که قابلیت کالیبره تمام سنسورهای رایج دما نظیر انواع ترموکوپل و RTD را داشته و همچنین میتوانند انواع ترانسیمترهای فشار و اختلاف فشار را کالیبره کنند .