ابزار دقيق »کالیبراتور »کالیبراتور صوت
کالیبراتور صوت
Sound Calibrator

از کالیبراتور های صوت جهت کالیبره انواع صوت سنج و آنالایزر صوت استفاده میگردد . این تجهیزات بسته به کلاس دقت و استاندارد مورد نظر میتواند خصوصیات صوت مورد نظر شما را تولید کند برای مثال ، فرکانس پاسخ میکروفن و فیلتر ، خطی بودن شدت صوت ، بلندی صوت

در انتخاب کالیبراتور صوت بایستی موارد زیر را در نظر داشت :

  1. فرکانس
  2. شدت صوت بر حسب دسیبل
  3. نوع میکروفون قابل اتصال
  4. کلاس دقت دستگاه