اتوماسیون صنعتی »سیستم اتوماسیون » سیستم کنترل توزیع یافته
سیستم کنترل توزیع یافته
DCS ( Distributed control system)

DCS که مخفف Distributed control system ميباشد به عنوان سيستم کنترلي توزيع يافته تعبير ميگردد . چنانچه آشنائي کامل با تجهيزات کنترلي جديد نظير PLC هاي مدرن و همچنين سنسورهاي هوشمند داشته باشيد براي آشنائي با DCS نيمي از راه را طي کرده ايد . تصور کنيد اتوماسيوني که قرار است در پروژه اي اجرا کنيد نياز به کنترل تعداد قابل توجه ورودي و خروجي نا متمرکز داشته باشد که با فاصله قابل توجهي در محيط صنعتي شما قرار دارند .اينجاست که شما با يک کنترلر معمولي PLC قادر به نظارت و کنترل کل سيستم نخواهيد بود و DCS يا کنترل توزيع يافته تنها راه حل است .

دی سی اس