اتوماسیون صنعتی » سیستم هیدرولیکی » کنترلر فشار یا پرشر سوئیچ هیدرولیک
کنترلر فشار / پرشر سوئیچ هیدرولیک
Hydraulic Pressrue Switch

برای کنترل محدوده فشار در سیستم هیدرلیک بایتسی از پرشر سوئیچ های متناسب با فشار کاری استفاده نمود . معمولا مکانیزم کنترلر های فشار هیدرولیکی به صورت مکانیکی بوده و با فشار بر المان سنسور باعث تحریک سوئیچ و کنتاکت میگردد . در مدلهای جدید و پیشرفته تر قسمت سنسور به صورت الکترونیکی قابلیت تبدیل فشار به خروجی PNP و یا NPN به صورت ترانزیستوری و همچنین در بعضی مدلهای قابلیت ترانسمیت و انتقال اطلاعات برای مانیتورینگ و یا کنترل پیشرفته تر به صورت سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر و یا ولتاژ نیز در نظر گرفته شده است .

پرشر سوئیچ هیدرولیک