ابزار دقيق »ترانسمیتر »ترانسمیتر لرزش » ترانسمیتر لرزش بدون تماس
ترانسمیتر لرزش بدون تماس ایتالیائی

ترانسمیتر لرزش معرفی شدن بصورت غیر تماسی قادر به دوسیمه و با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر به صورت سنسور جدا و ترانسمیتر جدا طراحی گردیده است .

  • دما تحمل تا 80 درجه سانتیگراد
  • خروجی میلی ولتی متناسب با سرعت
  • به همراه 5 متر کابل نسوز
ترانسمیتر لرزش / سنسور لرزش
  دانلودها » اطلاعات فنی » اطلاعات فنی سنسور