اتوماسیون صنعتی » سنسور » سوئیچ القائی
سوئیچ القائی
Inductive Proximity Switch

کليد هاي مجاورتي القائی به دسته ای از پراگسيميتي سوئیچها گفته میشود که به صورت کليدهائي غير مکانيکي در اثر مجاورت با فلزات تحريک گرديده و حضور شيء را حس ميکند .اين کليدها از پر مصرف ترین نمونۀ کلیدهای مجارتی بوده و در صنایع و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .برای انتخاب این نمونه سنسور القائی بایستی به فاصلۀ سنس ، قطر سنسور ، نوع خروجی ، تعداد خروجی و نوع تغذیه توجه داشت .