اسکادا
SCADA

SCADA مخفف Supervisory Control And Data Acquisition یا اسکادا مدرن ترین روش کنترل و نظارت و ثبت اطلاعات سیستمهای اتوماسیون صنعتی است که به وسیلۀ مجموعه ای از PLC ها و DCS و سنسور های هوشمند به همراه ایستگاه های RTU و شبکه های مختلف صنعتی و کامپیوتر های هاست و سرور ایجاد میشود. در سیستمهای اسکادا شما میتوانید نظارت و حتی کنترل منطقی خود را در هر کجا که این امکان برای شما تعریف شده باشد داشته باشید حتی در محلی خارج از کارخانه یا محیط صنعتی . بله این مکانیزم مدرن مرهون پیشرفته ترین تحولات به دست آمده در زمینۀ دانش ارتباطات و کامپیوتر و همچینن میکروپروسسورها در سنسورهای امروزی است .

اسکادا