ابزار دقيق »کالیبراتور » فیلد کامیونیکتور
فیلد کامیونیکیتور روزمونت 375

فیلد کامیونیکیتور یا ارتباط دهنده مدل 375 روزمونت قابلیت اتصال به انواع دستگاههای با پروتکل هارت و همچنین فاندیشن فیلد باس را دارا میباشد .
امکانات مختلف این ابزار یا هند هلد را از دیگر ابزار مشابه متمایز ساخته است .
در حال حاضر با تنوع انواع پروتکل صنعتی مربوط به تجهیزات ابزار دقیق علاوه بر پروتکل هارت بایستی کامیونیکیتور امکان ارتباط با سایر دستگاهها را داشته باشد که در این ابزار در نظر گرفته شده است

  • قابلیت آپگرید
  • امکان استفاده در محیطهای انفجاری
  • صفحه گرافیکی
  • پشتیبانی از پروتکلهای فیلد باس