سنسور نوری
photoelectric sensor

سنسور نوری الکترونیکی از پرتو نور برای تشخیص و آشکارسازی حضور اشیاء استفاده میکنند . این تکنولوژی در بعضی موارد جایگزین ایده‎آلی برای سنسورهای پراگسیمیتی در مواقعی که فاصله حسگر از شی قابل توجه باشد یا جنس آن غیر فلز باشد .این سنسورهای نوری معمولاً به دسته های Through beam , Reflection ,Diffusion که معرف مکانیزم ارسال و دریافت شعاع نوریست تقسیم میگردند .