لوازم اندازه گیری » ترازوی دیجیتال » ترازوی آنالیتیکال
ترازوی آنالیتیکال
Analytical Balance

ترازوی آنالیتیکالترازوی آنالیتیکال به ترازوهائی گفته میشود که با دقت یک دهم میلی گرم یا یک ده هزارم گرم یا دقت بهتر اندازه گیری انجام میدهد . ترازوهای آنالیتیکال برای اینکه تحت تأثیر عوامل محیطی نظیر باد و الکتریسیته ساکن قرار نگیرند دارای اتاقک شیشه ای درب دار و خنثی کننده بار الکتریکی میباشند و در اندازه گیری های بسیار دقیق مورد استفاده قرار میگرند .

ترازوی حساس و تحلیلی که به آنالیتیکال مشهورند با بالاترین دقت برای برآوردن خواسته های آزمایشگاهی پیشرفته برای از بین بردن تداخل اثرات محیط و برای نتایج تکرار پذیر و سریع طراحی گردیده اند.این ترازوها به صورت خودکار خود را در هنگام راه اندازی کالیبره میکنند .