ابزار دقیق » فلومتر
فلو و فلومتری
Flow & Flowmeter

اوریفیس فلو مترفلو متر یا دبی سنج وسیله ایست که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان معرفی میکند . در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی و ... دانستن مقدار دقیق فلوی عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت حیاتی است . توجه به این نکته که میزان کل فلو که معرف جرم ماده مصرفی است در بسیاری موارد نظیر پروسه های صنعتی کاربرد دارد . همچنین اندازه گیری دقیق فلو به دلیل ملاحظات مالی در فروش وخرید حجم مشخصی از ماده و کالا مانند کنتور گاز خانگی و تبادلات نفتی و ...اهمیت ویژه ای دارد.
تکنیکنهای مختلفی برای اندازه گیری فلو به کار میرود که میتوان به پاره از متداولترین آنها در زیر اشاره کرد .
روش جابجائی مثبت Positive Displacement
اوریفیس پلیت Orifice Plate
روش توربینی Turbine
روتامتری (variable area)
آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler
آلتراسونیک با روش زمان انتقال و .... Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel, Time of Flight
ونتوری Orifice Plate
انواع فلومتر مغناطیسی Magnetic
ورتکس Vortex Shedding
روتامتر) Variable Area (Rotameter
فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel
کوریالیس Coriolis
گرمائی Thermal
پیتوت Pitot Tube

 


A : مناسب
B : مناسب با کمی محدودیت مربوط به طراحی تجهیز و مواد و شرایط پروسه
C : غیر مناسب

فلومتر کوریالیس
Coriolis

فلومتر الکترومغناطیسی
Electromagnetic

فلومتر آلتراسونیک
Ultrasonic


برای اندازه گیری فلوی مایعات

مایعات معمولی (مثل آب)

A

A

A

نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از 2l/h)

A

ŽA

C

نرخ فلوی خیلی زیاد (بیشتر از1000000m3/h)

C

A

A

مایعات غیر رسانا

A

C

A

مایعات با ویسکوزیته بالا(بیشتر از 50cp)

A

A

B

مایعات برودتی (مثل اکسیژن)

A

C

B

کاربردهای بهداشتی

A

A

A

برای اندازه گیری فلوی گازها و بخار

گازهای معمولی (مثل هوا)

A

C

C

گازهای مرطوب و کثیف

C

C

A

نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از20l/min)

A

C

C

نرخ فلوی خیلی زیاد

A

C

C

بخار

B

C

C

 

     کاربردهای خاص

        

سیالات با مواد جامد معلق ، دوغاب

B

A

C

مخلوط مایع / مایع(آب/روغن)

A

B

B

مخلوط مایع / گاز (آب / هوا)

B

B

C

مایعات خورنده (اسید، الکل)

A

A

A

گازهای خورنده (بخار هیدرو کلرید)

A

C

C

استفاده در معدن (دوغاب سنگ)

C

A

C

اندازه گیری دو طرفه

A

A

A

اندازه گیری به صورت پرتابل بدون توقف فرایند

C

C

A

سایز لوله

از 1 تا 400mm

از 2 تا 2400mm

از 15 تا 4000mm

فشار کاری

حداکثر 400bar

حداکثر 40bar

وابسته به سنسور

دمای کاری (درجه سانتی گراد)

از 50- تا 350 

از 40- تا 180 

از 40- تا 170 

 


A : مناسب
B : مناسب با کمی محدودیت مربوط به طراحی تجهیز و مواد و شرایط پروسه
C : غیر مناسب

فلومتر ورتکس
Vortex

فلومتر ترمال
Thermal

فلومتر اختلاف فشاری /اورفیس/ونتوری
Differential pressure


      برای اندازه گیری فلوی مایعات

        

مایعات معمولی (مثل آب)

A

B

A

نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از 2l/h)

C

C

C

نرخ فلوی خیلی زیاد (بیشتر از1000000m3/h)

C

C

A

مایعات غیر رسانا

A

B

A

مایعات با ویسکوزیته بالا(بیشتر از 50cp)

B

B

B

مایعات برودتی (مثل اکسیژن)

A

C

A

کاربردهای بهداشتی

C

B

C

     برای اندازه گیری فلوی گازها و بخار

گازهای معمولی (مثل هوا)

A

A

A

گازهای مرطوب و کثیف

B

B

C

نرخ فلوی خیلی کم (کمتر از20l/min)

C

A

B

نرخ فلوی خیلی زیاد

A

A

A

بخار

A

C

A

 

     کاربردهای خاص

سیالات با مواد جامد معلق ، دوغاب

B

C

B

مخلوط مایع / مایع(آب/روغن)

A

B

B

مخلوط مایع / گاز (آب / هوا)

B

B

B

مایعات خورنده (اسید، الکل)

A

C

A

گازهای خورنده (بخار هیدرو کلرید)

B

B

A

استفاده در معدن (دوغاب سنگ)

C

C

C

اندازه گیری دو طرفه

C

C

A

اندازه گیری به صورت پرتابل بدون توقف فرایند

C

C

C

سایز لوله

از 1 تا 400mm

از 2 تا 2400mm

از 15 تا 4000mm

فشار کاری

حداکثر 400bar

حداکثر 40bar

وابسته به سنسور

دمای کاری (درجه سانتی گراد)

از 50- تا 350 

از 40- تا 180 

از 40- تا 170 


محصولات پر طرفدار

ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری آلمانی با ترموکوپل خارجی K ابزار 1725

لول سوئیچ پره ای

کنترلر سطح/ لول سوئیچ پره ای مواد جامد و پودری مدل 1872

ترمومتر دو لیزر

ترمومتر صنعتی دو لیزر ابزار1727

رکوردر دما ترموکوپل

رکوردر دما 12 کانال ترموکوپل ابزار 1189