ترانسميتر دما مناسب برای RTD و PT100

ترانسمیتر دما ضد انفجار با قابلیت تنظیم به وسیله نرم افزار

  • Effect of supply voltage variation ≤ 0,005% of span / VDC
  • Vibration IEC 68-2-6 Test FC
  • Lloyd’s specification no. 1.... 4 g / 2...100 Hz
  • Max. wire size 1 x 1.5 mm2
  • Humidity < 95% RH (non-cond.)
  • Dimensions Ø 44 x 20.2 mm
  • Tightness (enclosure / terminal) IP68 / IP00
  • Weight ...................... 50
ترمومتر تفنگی