ترانسميتر دما مناسب برای RTD و PT100

ترانسمیتر دما مخصوص PT100 قابل تنظیم به وسلیه نرم افزار هارت یا مدل هارت با کیفیت مناسب برای ترمینال هد یا کلگی با قیمت مناسب .

 • Input: Pt100 3-wire (-200 bis 850 °C)
  min. Span: 10 °C
  Power supply: 7.5 to 45 V DC
  Output: 4...20 mA 2-wire + eHART
  Burden: Rmax = [(Usupply - 7.5) / 0.022] Ω
  Failure signal:
  Accuracy: <0.1% FS
  Response time: 1 s
  Communication: eHART-protocol
  Dimensions: ø44 x 18 mm
  Weight: app. 30 g
ترانسمیتر دما Pt100